You are currently viewing Evul Mediu: Târgoviște – singurul oraș de la sud de Carpați cu trei așezăminte catolice de cult simultan

Evul Mediu: Târgoviște – singurul oraș de la sud de Carpați cu trei așezăminte catolice de cult simultan

Cunoaștem multe informații despre geneza Târgoviștei, însă noi informații inedite vin să completeze imaginea. În lucrarea sa, „Edificii catolice și misionarism în Târgoviștea secolelor XIV-XVII”, Iulia Ghercă abordează curajos tema începutului catolicismului la Târgoviște legat strâns de dezvoltarea urbană a așezării. Cercetarea sa face o reevaluare istorigrafică, scoate la lumină date noi și aduce clarificări asupra istoriei catolicismului în fosta reședință domnească.
Aflăm că aici, în Evul Mediu, au existat simultan trei așezăminte de cult catolice: Biserica Parohială a Sașilor „Sfânta Maria”, Conventul Dominican și Mănăstirea Franciscailor din Târgoviște. Atunci, comunitatea catolică din Târgoviște era formată din coloniști germani și unguri, în mare parte negustori și meșteșugari.

Biserica Parohială a Sașilor a fost datată în 1417, dar din punct de vedere arheologic s-a constatat că era mai veche. Conform investigațiilor realizate de istorici pentru a identifica locul unde se afla, aceasta era situată în Piața Bărăției, în cartierul Suseni. A fost cea mai veche biserică de zid din Târgoviște, din afara Curții Domnești, primul monument gotic din fosta capitală a Țării Românești și primul monument catolic de la Sud de Carpați după cele din Câmpulung. A supraviețuit ca monument arheologic până în urmă cu două decenii.

Cel de-al doilea așezământ catolic fondat la Târgoviște este conventul dominican. Formarea acestuia a fost plasată de istorici între 1344 și 1359, fără a se cunoaște date certe despre întemeierea lui. Cea dintâi mențiune a hramului datează din anul 1456, când Conventul „Sfântul Nicolae” din Târgoviște apare în lista coventurilor Fraților Peregrini. Se consideră că acest convent era situat tot în carterul Suseni, însă fără argumente clare în acest sens.

Mănăstirea Franciscailor din Târgoviște era așezământul ce a aparținut călugărilor franciscani, misionari predicatori. A fost atestată documentar în anul 1507 și s-a aflat pe locul unde astăzi este Biserica Catolică cu hramul „Sfântul Francisc de Assisi” (foto), singura biserică catolică rămasă în Târgoviște. Ruinată, demolată, incendiată, biserica a avut un destin zbuciumat. Actuala formă a bisericii catolice a fost ridicată între anii 1895 și 1897, iar interiorul refăcut după incendiul din 1929. Conform informațiilor oferite de Enciclopedia Târgoviștei, biserica a beneficiat după revoluția din decembrie 1989, de un proiect amplu de refacere și restaurare și de construire a anexelor. Astfel, în anul 1997 începe refacerea bisericii la care se vor adăuga două construcții noi: casa surorilor de caritate Sf. Paul și grădinița Sf. Francisc. Noul lăcaș de cult a fost sfințit de arhiepiscopul Ioan Robu pe 4 octombrie 1998, iar în anul 2002 se reface interiorul bisericii prin repictare.

În prezent, la Târgoviște mai există în jur de 400 de catolici.

Oana Berliba-Soare

Foto: Iulia Ghercă

 

Distribuie: