You are currently viewing Sinagoga și comunitatea israelită din Târgoviște

Sinagoga și comunitatea israelită din Târgoviște

Monument istoric al orașului Târgoviște ( indicativ DB-II-m-B-17175 în lista monumentelor istorice), situat pe strada Poet Gr. Alexandrescu nr. 37, clădirea simbol a cultului mozaic, cândva prezent în acest oraș vechi, așteaptă cuminte să fie redescoperită de către cei curioși să afle ce taine ascunde. Și de ce nu, poate în viitor va intra în circuitul turistic al orașului.

Să amintim câteva date despre comunitatatea israelită din Târgoviște:
– prezența evreilor este menționată încă din sec. XVII, Paul de Alep povestind despre evreii care trăiau pe atunci la Craiova și veneau cu negoț la Târgoviște; el menționează botezarea în vremea domniei lui Matei Basarab, a unui negustor evreu, convins să treacă la credința creștină;
– 1812-1818, în perioada domniei lui Caragea, epidemia de ciumă a determinat plecarea spre Târgoviște a multor familii de evrei din Ploiești
– în 1840 comunitatea israelită a Târgoviștei număra 40 de familii;
– în 1861 este menționată desfăsurarea adunării minian într-o casă închiriată;
– 1880 este anul în care apare menționată construirea templului ; din datele adunate clădirea a funcționat și ca sală de bal, fiind cunoscută sub denumirea de Tunel ( se mai păstrează și astăzi din fresca inițială modelul de perdea de mătase cu ciucuri); în acest sens pledează atât afirmațiile fostului primar Lăzărică Petrescu ( în cartea „Pledoarie pentru o statuie”, domnia sa făcea referire la clădire și terenul din jur ca fiind proprietatea boierului Vergu din București, pe care acesta le vinde comunității evreiești locale), cât și faptul că regăsim această clădire sub denumirea de „Tunelu” pe harta Panul Orașului Târgoviștea , a lui D.P.Condurățeanu, în 1886.
– 1881- comunitatea dispunea de școală, templu ( Sinagoga) și cimitir
– 1897 – obștea israelită din oraș se întrunește și alege 4 epitropi ” care să conducă interesele comunitatei”, pe o perioadă de 3 ani
– începutul anilor 1900 – în oraș trăiau aproximativ 300 evrei;
– 1905 – are loc inaugurarea noii clădiri a școlii israelite, construită din fondurile comunității și Jewish Colonization Agency; totodată, la inițiativa Comitetului Comunițății Israelite se demarează reconstrucția templului, cu fonduri obținute din donații ale coreligionarilor și ” ofrande din țară”, noua clădire fiind terminată în 1912;
– august 1924 – Comitetul Comunității și al cultului israelit solicită Primăriei Târgoviște eliberarea autorizației de construcție a unei clădirii în curtea Templului, cu destinație de locuință a clerului, și scutirea de plata taxelor aferente construcției;
– 1930- recensământul populației numără 551 evrei (2,2% din populația orașului Târgoviște); ca profesii regăsim medici stomatologi, comercianți, proprietari de cinematograf, avocați, director de bancă;
– noiembrie 1940: au loc acțiuni antisemite, comercianții evrei sunt somați să renunțe la afaceri, bunurile acestora fiind inventariate; o lună mai târziu, se oferă cumpărararea bunurilor confiscate la valori de 10-20% din valoarea reală;
– 1941- în Târgoviște mai locuiesc 135 evrei;
– 1947 – sunt prezenți în oraș 130 evrei
– 2011- anul în care nu se mai înregistrează populație iudaică
După 1940, rămasă fără sprijinul comunițății, clădirea Templului ( Sinagoga) începe să se degradeze; în clădirile vecine ( școala, casa clerului) se instalează alte instituții, astfel încât, încet-încet, uitarea se așterne peste tot ce a reprezentat viața comunității israelite locale.
De 15 ani însă, odată cu inițierea unui parteneriat între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și reprezentanții comunității evreilor din Ploiești, clădirea Sinagogei din Târgoviște a renăscut, fiind renovată și folosită ca sală de concerte.

Text și foto: Simona Angelescu – Târgoviștea restaurată 

Distribuie: